rok szkolny 2019/2020

Lista nauczycieli

 
 
Czesława  Bareła - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy III, wychowawca świetlicy, plastyka
 
 
Lidia Berus - język polski, wychowawca klasy VII
 
 
Piotr Brojek - Edukacja dla bezpieczeństwa
 
 
Anna Dokładańska - religia, oligofrenopedagog, pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający
 
 
Piotr First - Dyrektor szkoły, wychowanie fizyczne
 
 
Tomasz Fogt - Zajęcia komputerowe,technika
 
 
Bożena Gawlicz - przyroda, wdż, biblioteka, wychowawca swietlicy, wychowawca klasy VIII
 
 
Joanna Henszel - zaj. komputerowe, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy, wychowawca klasy I
 
 
Dorota Jurewicz - logopeda
 
 
Justyna Kobylańska - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy II, nauczyciel wspomagający, zajęcia kk
 
 
Joanna Kuśmierska
 
 
Ewelina Lasocka - nauczyciel przedszkola
 
 
Adriana Majewska - matematyka, wychowawca klasy VI
 
 
Tomasz Mielcarek - wychowanie fizyczne
 
 
Anna Picz- język niemiecki
 
 
Justyna Plewa - nauczanie indywidualne, nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny
 
 
Marzena  Poprawska - chemia
 
 
Małgorzata Pusz - wychowawca klasy V, pedagog szkolny, oligofrenopedagog, doradca zawodowy
 
 
Janusz Ruszkiewicz - fizyka
 
 
Bogusław  Sitnik - geografia
 
 
Małgorzata Smolińska - historia, WOS
 
 
Mateusz Sobczyński - język angielski, wychowawca klasy IV
 
 
Grzegorz Stój - religia
 
 
Wioletta Szostak - nauczyciel przedszkola
 
 
Julia Wybieralska - muzyka