rok szkolny 2019/2020

Kontakt

Nazwa szkoły: Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie
E-mail szkoły: zspipslubow@wp.pl
Telefon: 065 543 68 77; fax: 065 543 68 52
Adres szkoły: Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie, 56-200 Góra, Ślubów 54
Godziny przyjęć Dyrektora Szkoły: Poniedziałek 08:00 – 09:00

Środa 08:00 – 09:00

Piątek 08:00 – 10:00