Nawigacja

 • Komputerowe badanie wzroku

  Dnia 23 kwietnia 2013r. od godz. 10:00 odbywać się będzie w szkole przesiewowe komputerowe badanie wzroku.

 • 14.04.2014

  Prosimy o zapoznanie się z listą dzieci przyjętych do przedszkola i klasy pierwszej na rok szkolny 2014/2015 w zakładce Rodzice.

 • 09.04.2014

  Zapraszamy do przeczytania relacji z tegorocznego Koncertu Charytatywnego w zakładce: Koncert Charytatywny.

  Zachęcamy również do odwiedzenia strony www fundacji "Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową", gdzie znajdą Państwo artykuł na temat koncertu:

  http://naratunek.org/aktualnosci/slubow-miejsce-ludzi-o-dobrych-sercach/

   

 • INFORMACJA

  Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie informuje, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego przez Komisję powołaną przez Dyrektora Zespołu wszystkie złożone w terminie wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej i zgłoszenia do klasy pierwszej zostały zakwalifikowane i podlegać będą postępowaniu rekrutacyjnemu.

 • XII edycja Koncertu Chartytatywnego!

  Serdecznie zapraszamy na kolejną, XII edycję Koncertu Charytatywnego!

  W tym roku gramy dla dzieci z Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu.

  Koncert odbędzie się 6 kwietnia w Sali Wiejskiej w Ślubowie.

  Zaczynamy o godzinie 14:00.

 • Mali Ratownicy z II B

  W miesiącu marcu uczniowie klasy II b poznawali zasady udzielania pierwszej pomocy. Przez cały miesiąc regularnie spotykali się z pielęgniarką szkolną p. Krysią, która wyjaśniała dzieciom na czym polega praca medycznych służb ratunkowych i jak jest bardzo ważna. Opowiadała również o swojej pracy i tym czym się zajmują pielęgniarki we wszystkich polskich szkołach.

  Zobacz zdjęcia

  Uczniowie na tych zajęciach uczyli się mierzyć sobie puls i sprawdzali co się dzieje z pulsem po intensywnym wysiłku fizycznym. Dokonali również pomiarów swojego ciała. Oglądali i omawiali zawartość apteczki pierwszej pomocy. Wychowawczyni - p. Ania,  pokazała im jak używać wszystkich przedmiotów znajdujących się w apteczce, oraz powiedziała czego można używać do udzielania pierwszej pomocy, gdy nie mamy przy sobie apteczki.

  Ważną częścią marcowych zajęć były pogadanki wychowawczyni o zachowaniu się w różnych niebezpiecznych sytuacjach. Dzieci najpierw samodzielnie próbowały ustalić, jak należy postąpić w danej sytuacji. Celem pogadanek było uświadomienie dzieciom znaczenia podstawowych zasad:

  1. Zawiadamiamy o niebezpieczeństwie jak najszybciej.
  2. Głośno wołamy (np. Ratunku! Na pomoc! Pali się!).
  3. Jeśli jest taka możliwość, sprowadzamy pomoc.
  4. W czasie pożaru, jeśli ucieczka jest już niemożliwa, należy czekać na pomoc ratowników. Trzeba próbować chronić się przed ogniem i dymem (ale nie chować się, np. w szafie), nasłuchiwać, z której strony nadchodzi pomoc, i co jakiś czas wzywać jej, by ułatwić ratownikom poszukiwania.
  5. W sytuacji, gdy jesteśmy świadkami niebezpiecznego zdarzenia (pali się, ktoś tonie, zderzyły się samochody itp.), dzieci nie mogą samodzielnie ratować poszkodowanych, bo same mogą ulec wypadkowi, tylko muszą natychmiast wezwać pomoc.
  6. W przypadku urazów (skaleczenie, poparzenie itp.) nie powinniśmy się bać, tylko poinformować natychmiast kogoś dorosłego.

  Następnie drugoklasiści pod okiem pielęgniarki szkolnej i wychowawczyni, która wcześniej odbyła kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, poznali zasady reanimacji ofiary wypadku. To była najważniejsza część marcowych spotkań. Wychowawczyni wyjaśniła uczniom, jak przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.

  Po pierwsze: Czy dla nas jest bezpiecznie?

  Przed podejściem do osoby, która uległa wypadkowi i jest nieprzytomna, sprawdzamy, czy w pobliżu nie ma przerwanych kabli od prądu, rozlanej wody albo innej substancji.

  Po drugie: Czy poszkodowany oddycha?

  Jeśli stwierdzimy, że nie zagraża nam niebezpieczeństwo, podchodzimy do osoby nieprzytomnej, by sprawdzić, czy oddycha. Pomagają w tym wzrok, słuch i dotyk.

  W tej części spotkania pielęgniarka pokazała dzieciom wszystkie czynności związane ze sprawdzeniem funkcji życiowych. Jeśli ktoś nie oddycha, to powinno się zacząć masaż serca i sztuczne oddychanie.  Pani pielęgniarka na szkolnym fantomie do ćwiczenia masażu serca i sztucznego oddychania pokazała wszystkie czynności związane z przywracaniem funkcji życiowych.

  Po trzecie: Układamy w pozycji bocznej.

  Nauczycielka wyjaśniała dzieciom, że poszkodowanego należy ułożyć w pozycji bocznej, ponieważ wówczas będzie mógł swobodnie oddychać i się nie zakrztusi. Zapewniła dzieci, że nawet one potrafią tak ułożyć dorosłego człowieka. Następnie wszystkie dzieci ćwiczyły na sobie, pod kierunkiem nauczyciela i pielęgniarki, układanie człowieka w pozycji bezpiecznej.

       Marcowe zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów klasy II b. Uczniowie chętnie brali w nich udział, zadając przy tym mnóstwo ciekawych pytań. Uczniowie przy pomocy różnych gier i zabaw utrwalali numery służb ratunkowych i ćwiczyli min. przeprowadzanie rozmowy telefonicznej z dyspozytorem służb ratunkowych. Uczyli się jakich informacji należy udzielać dyspozytorowi przez telefon. Telefon wykonujemy jak najszybciej dopiero po sprawdzeniu oddychania, a jeśli jest ktoś w pobliżu, to polecamy, aby zadzwonił po pomoc, gdy w tym czasie układamy poszkodowanego w pozycji bocznej (lub podejmujemy dalszą akcję ratunkową – masaż serca i sztuczne oddychanie).

  Wychowawczyni podkreślała, że dziecko będące świadkiem wypadku może być bardzo pomocne, a pierwsza pomoc udzielona przez dziecko powinna polegać na: wezwaniu służb ratowniczych (przez telefon i/lub głośne nawoływanie), wstępnej ocenie sytuacji, dodaniu otuchy osobie poszkodowanej – zapewnieniem, że pomoc wkrótce przyjedzie. Wychowawczyni rozmawiała również z dziećmi o nagannych zachowaniach – robieniu dowcipów telefonicznych. Wyjaśniała, że pod numer alarmowy można zadzwonić tylko wówczas, gdy jest to absolutnie konieczne. Nie wolno zajmować linii telefonicznej ani zabierać czasu dyspozytorowi dla żartu. W tym samym czasie osoba poszkodowana, chora, umierająca, traci możliwość otrzymania pomocy, a w nagłych wypadkach liczy się każda minuta. Wychowawczyni uznała, że jeśli uczniowie wyobrażą sobie, że w ten sposób może kiedyś zostać narażone życie ich babci czy brata, wówczas zrozumieją niedopuszczalność takiego zachowania.

  Wychowawczyni i uczniowie klasy II b bardzo serdecznie dziękują naszej szkolnej pielęgniarce p. Krysi za okazaną pomoc i  wsparcie na zajęciach z udzielania pierwszej pomocy.

 • Stypendium dla dzieci niepełnosprawnych

  Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie informuje, że w okresie od dnia 01.04 2014 – 30.06.2014 rodzice dzieci niepełnosprawnych mogą składać wnioski o stypendium.

  Druki wniosku wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl zakładka (NIE) PEŁNOSPRAWNI

 • Pierwszy Dzień Wiosny

  W ciepły i słoneczny, w prawdziwie wiosenny piątek 21 marca, przywitaliśmy w naszej szkole długo wyczekiwaną wiosnę. Właśnie dobiegł koniec kalendarzowego sezonu zimowego i z tej okazji Zespół Bajkowej Wioski i Samorząd szkolny zaprosił wszystkich uczniów, nasze przedszkolaki, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły do wspólnej zabawy, ciesząc się z pięknej, kolorowej i słonecznej wiosny, która na dobre już u nas zagościła. W tym dniu pogoda wyjątkowo nas rozpieszczała: na termometrze było 21ºC, słoneczko bardzo mocno grzało, ptaki świergotały w koronach drzew w naszym przyszkolnym parku, a dokoła rozkwitło morze wiosennych kwiatów. Nasz park wyglądał jak prawdziwa zaczarowana kraina.

  Organizatorzy postarali się  o to, żeby pierwszy dzień tegorocznej wiosny na długo zapadł w pamięci wszystkim uczestnikom zabawy. Tradycyjnie, jak co roku władzę nad szkoła objęła klasa VI, która zastąpiła nauczycieli na zajęciach. Przebrani za grono nauczycielskie i pracowników szkoły szóstoklasiści zostali przedstawieni pozostałym uczniom na apelu, po którym udali się do klas, gdzie przeprowadzali zajęcia lekcyjne, pod bacznym okiem prawdziwych nauczycieli. Następnie w szkole zorganizowany został turniej międzyklasowy, w którym brali udział wszyscy uczniowie i przedszkolaki. Imprezę prowadziła p. Anna Dokładańska i p. Mateusz Sobczyński.

  Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, każda klasa miała wyłonić dwie grupy po pięć osób, które ją reprezentowały w konkurencjach. Jedna drużyna brała udział w konkurencjach sportowych, druga drużyna w konkurencjach artystycznych, pozostali uczniowie, kibicowali swoim klasom.

  Jak przy wszystkich zawodach nie obeszło się od wyboru bezstronnej komisji konkursowej, wybranej spośród najlepszych ekspertów z zakresu projektu, stylizacji i wizażu :). W skład komisji weszli: dyrektor szkoły, p. Robert Brojek, ks. proboszcz Stanisław Orłowski oraz przedstawiciele samorządu uczniowskiego.

  Ze względu na zróżnicowany poziom wieku uczestników turnieju, zostali oni podzieleni na dwie grupy: młodszą, w której znalazły się przedszkolaki oraz uczniowie klasy pierwszej i dwóch drugich klas, oraz grupę starszą, w skład której weszli uczniowie klasy trzeciej, dwóch czwartych, piątej i szóstej.

  Wspólnym zadaniem dla wszystkich było wykonanie Marzanny przez zespół klasowy. Pozostałe konkurencje zostały już podzielone na dwie grupy. Grupy młodsze pod opieka p. Ewy Pończochy, miały za zadanie wykonać jak najładniejsza sukienkę dla Pani wiosny, a grupy starsze brały udział w wiosennym pokazie mody: „Stylówa-Wiosna 2014”, gdzie miały za zadanie zaprezentować kolekcje wiosennych ubrań, objaśnić ich zastosowanie, oraz wskazać miejsce, gdzie będzie można daną rzecz nabyć. Inwencja twórcza i pomysłowość naszych uczniów nie miała granic, a zabawne komentarze wywoływały co chwilę salwy śmiechu wśród zgromadzonej widowni.

  Równolegle do konkurencji artystycznych przebiegały konkurencje sportowe. Zawody dla klas młodszych  prowadziła p. Marta Orzechowska. Przedszkolaki, klasa pierwsza i klasy drugie brały udział w slalomie, wyścigach kangurów, biegu z piłeczką, przewlekaniu szarfy, rzutach woreczkiem do celu. Natomiast starsze klasy brały udział w biegach patrolowych po wyznaczonym terenie. Na trasie biegu znajdowały się stanowiska z zadaniami do wykonania przez drużynę. Przy każdym stanowisku był nauczyciel, który sprawdzał właściwe wykonanie zadań przez zawodników. Każda drużyna miała przydzielony kolor i zadania umieszczone w kopercie z tym kolorem. Zadania były dostosowane do wieku i możliwości poszczególnych klas. Po wykonaniu zadania z koperty, uczniowie mieli włożyć z powrotem do koperty rozwiązane zadanie,  lub opiekun stanowiska musiał potwierdzić pisemnie wykonanie zadania i zapisać ilość zdobytych punktów oraz zakleić kopertę, którą po biegu dostarczał komisji konkursowej.  Zadania były z różnych dziedzin: sportowe, przyrodnicze, matematyczne, sprawdzające znajomość przysłów polskich i angielskich słówek.

  W czasie gdy komisja konkursowa sprawdzała poprawność zapisanych odpowiedzi       i zliczała przyznane punkty, wszyscy posilali się smacznymi kiełbaskami z pierwszego w tym roku grilla, które ufundowała Rada Rodziców.

  Po  smacznym posiłku nastąpiło rytualne spalenie wszystkich marzann, wśród wiosennych piosenek w wykonaniu wszystkich uczniów szkoły, dzięki któremu przegoniliśmy zimę na dobre. Następnie komisja konkursowa przedstawiła wyniki zawodów  i rozdała wszystkim uczestniczącym klasom pamiątkowe dyplomy. W grupie młodszej zwyciężyła klasa II a, a  w grupach starszych prym wiodła klasa VI.

  Na zakończenie dyrektor szkoły i prowadzący podziękowali wszystkim uczestnikom za wspaniałą zabawę, miłą atmosferę i koleżeńską postawę.

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii.

 • Koncert Wiosenny

  W niedzielę 23 marca uczniowie klasy II b pod opieką wychowawczyni, p. Anny Dokładańskiej i p. Marzeny Rogasik, reprezentowali nasza szkołę na Koncercie Wiosennym organizowanym przez Dom Kultury w Górze. Drugoklasiści zaprezentowali montaż słowno- muzyczny pt. „Witaminowe ABC” oraz wykonali piosenkę „Owocowy Blues”. Występ naszych uczniów oglądała licznie zgromadzona publiczność, oraz uczniowie innych szkół i przedszkoli, którzy nagrodzili małych artystów gromkimi brawami. Każdy uczestnik otrzymał słodki upominek od organizatorów.

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z koncertu, które można znaleźć tutaj

   

   

 • „Zaczarowany świat Juliana Tuwima”

  W dniu 12 marca 2014 r. odbył się szkolny konkurs biblioteczny pt.: „Zaczarowany świat Juliana Tuwima”. W konkursie wzięły udział uczniowie klas II. Obie klasy wykazały się obszerną wiedzą na temat życia i twórczości poety. 

  Przed konkursem wystąpili uczniowie klasy V i VI i z krótką scenką satyryczną na temat wierszy Juliana Tuwima.

  Po podliczeniu wszystkich zdobytych głosów przez komisję w składzie: P. dyrektor Robert Brojek, P. Adrianna Majewska, P. Bożena Gawlicz, ogłoszono wyniki.

  Pierwsze miejsce zdobyła klasa II b, którą reprezentowali: Magdalena Pawlak, Dominik Szymek, Dominik Onochowski, Tymoteusz Klimczak

  Drugie miejsce zajęła klasa II a, którą reprezentowali: Aleksandra Bielawska, Magdalena Bielawska, Zuzanna Ziobroniewicz, Mariusz Benik.

  Reprezentanci klas zostali obdarowani nagrodami książkowymi oraz słodyczami, natomiast uczniowie za znakomite dopingowanie swoich drużyn otrzymali cukierki.

  Konkurs przygotowały: P. Ewa Pończocha, P. Joanna Kuśmierska pod przewodnictwem P. Bożeny Gawlicz. Bardzo dziękujemy wychowawczyniom klas II (P. Małgorzacie Pusz oraz P. Annie Dokładańskiej) za znakomite przygotowanie  uczniów do konkursu.

   

  Zdjęcia z konkursu dostępne w zakładce Album fotograficzny.

 • Spotkanie rodziców dzieci sześcioletnich

  5 marca 2014 roku w przedszkolu odbyło się spotkanie rodziców dzieci 6-letnich z Dyrektorem placówki – Panem Robertem Brojkiem.  Z tej okazji Pan dyrektor zaprezentował rodzicom prezentację „Mamo, Tato – szkoła dla Twojego sześciolatka” z której rodzice dowiedzieli się jakie prawa będzie miało ich 6-letnie dziecko jako pierwszoklasista, jaka będzie organizacja szkoły oraz klasy ucznia sześcioletniego. Został podany także numer telefonu pod który rodzice będą mogli zadzwonić w momencie jakichkolwiek wątpliwości.  Poniżej podajemy jeszcze raz numer telefonu oraz adres strony internetowej.

  Tel.: 22 43 74 700

  Adres strony internetowej: www.6latki.men.gov.pl

  Po zakończonym zebraniu rodzice mieli możliwość porozmawiania z Panem Dyrektorem oraz  wychowawczyniami indywidualnie.

 • ŚWIĘTY WALENTY ZAGOŚCIŁ W NASZEJ SZKOLE

  Dnia 14 lutego 2014 roku obchodziliśmy w naszej szkole Walentynki. Z tej okazji w holu głównym zagościło drzewko miłości wraz ze skrzynką na walentynkową pocztę. Wszyscy chętnie korzystali z możliwości wyrażenia swoich uczuć. O godzinie 16.00 odbyła sie zabawa Walentynkowa. W programie imprezy była: loteria fantowa, kawiarenka, oraz konkursy z nagrodami. W trakcie zabawy zostały wręczone upominki dla uczniów biorących udział w konkursach plastycznych na plakat pt.: "Przemocy mówimy NIE", oraz na kartkę walentynkową.

  Dziękujemy wszystkim rodzicom za pomoc przy organizacji tej imprezy i nauczycielom za sprawowanie opieki nad uczniami.

   

   

   

   

   

 • ZABAWA KARNAWAŁOWA 2014

  14 lutego 2014 roku w przedszkolu odbyła się zabawa karnawałowa. Wszystkie dzieci w tym dniu przyjechały w barwnych strojach. Były królewny, motylki i wróżki, piraci, kowboje i spidermany. Atrakcją, która bardzo spodobała się naszym dzieciom, było malowanie twarzy. Finałem imprezy był poczęstunek: frytki, pączki, ciepłe lody i napoje.

  Dziękujemy wszystkim zaangażowanym rodzicom w pomoc przy organizacji zabawy.

 • 09.03.2014

  Nowe zdjęcia zostały dodane do albumu Karnawał w Przedszkolu.

 • II GMINNY TURNIEJ PRZEDSZKOLAKÓW

  Dnia 25 stycznia 2014 roku w hali sportowej przy Gimnazjum nr 2 w Górze odbył się II Gminny Turniej Przedszkolaków. Nie zabrakło na nim naszych małych przedstawicieli:

  Wychowankowie Pani Wioletty Szostak: Nikola Sawicka, Nikola Onochowska, Hanna Lisiecka, Dawid Makles, Jakub Grzybowski, Maciej Ziobroniewicz oraz nauczyciel młodszej grupy przedszkolnej Pani Marta Orzechowska.

  Po wyczerpującej rywalizacji udało się naszym małym sportowcom wywalczyć II miejsce, z czego jesteśmy bardzo dumni.

  Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom za dowóz dzieci na zawody.

 • 09.03.2014

  Nowe zdjęcia zostały dodane do albumu Zawody sportowe przedszkolaków.

 • „Młodzież Zapobiega Pożarom”

  12 lutego 2014r. pani Ewa Kaczmarek przeprowadziła w naszej szkole eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Do udziału w nich zgłosiło się 18 uczniów z klas IV- VI. Eliminacje polegały na rozwiązaniu testu, który składał się z 18 pytań. Najwięcej punktów zdobyła Wiktoria Berus z kl. VI i to ona zajęła I miejsce, II  miejsce zajął Damian Dec , a III - Natalia Lisiecka. Zwycięzcom wręczono dyplomy na szkolnym apelu.


     Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod nazwą „Młodzież Zapobiega Pożarom” odbyły się 3 marca 2014r. Uczniowie rywalizowali w trzech grupach : szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Naszą szkołę reprezentowali Wiktoria Berus i Damian Dec. Turniej składał się z dwóch etapów: pisemnego i ustnego. W pierwszym etapie turnieju uczniowie rozwiązywali test. Do drugiego etapu komisja zakwalifikowała 4 uczniów, w tym dwójkę naszych reprezentantów. Po podliczeniu punktów okazało się , że uczeń Damian Dec zajął III miejsce, a Wiktoria Berus IV miejsce. Zwycięzcy turnieju zostali nagrodzeni pucharami, medalami i dyplomami, zaś pozostali uczniowie - medalami i dyplomami.  

  GRATULUJEMY SUKCESU NASZYM UCZNIOM!

 • Dokumenty 2014/2015

  Proszę o zapoznanie się z dokumentacją naboru w dziale Więcej/Dokumenty szkolne.

 • Spotkanie

  Dnia 6 marca o godz. 18:00 w Domu Kultury w Górze odbędzie się spotkanie Pani Burmistrz Góry Ireny Krzyszkiewicz z mieszkańcami gminy Góra.

  Serdecznie zapraszamy

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie
  Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie, 56-200 Góra, Ślubów 54
 • 065 543 68 77; fax: 065 543 68 52

Galeria zdjęć