Nawigacja

Kontakt

Nazwa szkoły: Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie
E-mail szkoły: zspipslubow@wp.pl
Telefon: 065 543 68 77; fax: 065 543 68 52
Adres szkoły: Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie, 56-200 Góra, Ślubów 54