rok szkolny 2019/2020

Informacje ogólne Regulamin SKO

SKO

Informacje ogólne

 

Szkolna Kasa Oszczędności w naszej szkole

Szkolna Kasa Oszczędności działa już od wielu lat. Celem organizacji jest propagowanie oszczędności wśród dzieci i młodzieży. Członkami SKO są uczniowie klas I-VIII, jak również organizacje szkolne Samorząd Uczniowski i koła zainteresowań. Poszczególne klasy również mają książeczki SKO, na których gromadzą fundusze na bieżące potrzeby.

Z ogromnym entuzjazmem i zaangażowaniem w programie SKO, uczestniczą przede wszystkim uczniowie klas młodszych. Już od przedszkola uczą się systematycznego oszczędzania poznając prawdziwą wartość pieniądza i biorąc udział w licznych akcjach związanych z zarobkowaniem i wspomaganiem innych.

Opiekun SKO - p. Joanna Henszel poprzez swoją pracę uczy dzieci wytrwałości w gromadzeniu wkładów oraz właściwego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi. Na zakończenie roku szkolnego, uczniowie, którzy wyróżniają się systematycznością oszczędzania, otrzymują drobne upominki.