rok szkolny 2019/2020

REKRUTACJA

2019/2020

KOMUNIKAT DYREKTORA ZSPiP W ŚLUBOWIE W SPRAWIE OKREŚLENIA TERMINÓW POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO ORAZ TERMINÓW SKŁADANIA DOKUMENTÓW DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚLUBOWIE.

Uchwal_w_sprawie_okreslenia_kryteriow_wraz_z_liczba_punktow_w_postepowaniu_rekrutacyjnym_do_klas(1).pdf

Uchwala_w_sprawie_okreslenia_kryteriow_wraz_z_liczba_punktow_na_drugim_etapie_postepowania_rekru.pdf

Zarzadzenie_nr_28_19_w_sprawie_terminow_przeprowadzania_postepowania_rekrutacyjnego_i_postepowan.pdf

Zarzadzenie_nr_29_19_w_sprawie_terminow_przeprowadzania_postepowania_rekrutacyjnego_i_postepowan.pdf

1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Góra, określa się następujące terminy:

 

Przedszkole

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

18.02.- 22.02.2019 – złożenie przez rodzica deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego.

25.02.2019 – 14.03.2019 – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

15.03. – 29.03.2019 -  weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym..

01.04.2019 -  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

02.04 – 05.04.2019  – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia

09.04.2019 – podanie do publicznej wiadomości lity kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2. W postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Góra, określa się następujące terminy:

Terminy w postępowaniu uzupełniającym:

 10.06. – 14.06.2019 – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

17.06. – 22.06.2019 -  weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

24.06.2019 -  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

25.06. – 27.06.2019  – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia

28.06.2019 – podanie do publicznej wiadomości lity kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Góra, określa się następujące terminy:

Szkoła podstawowa

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

ZSPiP w Ślubowie:

25.02.2019 – 14.03.2019 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

15.03 – 29.03.2019 -  weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

04.04.2019 -  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

02.04. – 05.04.2019  – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia

09.04.2019 – podanie do publicznej wiadomości lity kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

2. W postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Góra, określa się następujące terminy:

Terminy w postępowaniu uzupełniającym:

 10.06. – 14.06.2019 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

17.06. – 22.06.2019 -  weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

24.06.2019 -  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

25.06. – 27.06.2019  – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia

28.06.2019 – podanie do publicznej wiadomości lity kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Zapisy do klasy pierwszej i przedszkola w Ślubowie na rok szkolny 2019/2020 będą przyjmowane od dnia  25 lutego 2019 roku do dnia 14 marca 2019 roku.

 

Dziecko zamieszkałe w obwodzie-druki:

wniosek_p-le_2019-20_(2).doc

zalaczniki_do_wniosku_2019-2020_(3).docx

Zgloszenie_dziecka_do_klasy_pierwszej_zam_w_obwodzie_szk...(1).docx

Oswiadzcenie_woli_uczestnictwa-przedszkole__kl.I.docx

 

Dziecko zamieszkałe poza obwodem-druki:

Wniosek_do_szk._2018-19-z_poza_obwodu_szkoly(1).docx

Oswiadczenie_woli-_poza_obw_do_wniosku(1).docx

Oswiadczenie_woli-_poza_obw_do_wniosku(2).docx

 

Pozostałe ( wspólne) dokumenty do rekrutacji - druki:

Oswiadczenie_o_zamieszkaniu_dziecka(1).docx

Zal_Nr_1__Osw_o_kontyn_przez_rodz_ucz_do_szk-to(1).docx

Zal_Nr_2_Osw-_rodz_o_m._zam_krewn-to(1).docx

Zal_Nr_3_Osw-_o_m._pracy_lub_prow_dz-to(1).docx

Zalacznik_Nr_1_-_Osw-miejsce_pracy.docx

Zalacznik_Nr_2_-_Osw-kontyn_wych_prz_prz_rodz.docx

Zalacznik_Nr_3_-_Oswi-m.pob._nauki_rodz._kand.docx