rok szkolny 2019/2020

"Hi Hi Hi"

Nauczyciel w szkole może dać dzieciom i młodzieży szansę na realizację ich sportowych marzeń -  poprzez organizację ciekawych zajęć w-f towarzyszą im na drodze rozwoju, a także w ciekawy sposób rozwijają pasję w dzieciach i młodzieży. To na zajęciach w szkole uczniowie odkrywają swoje predyspozycje i uzdolnienia w zakresie aktywności fizycznej, które kontynuują w czasie wolnym. Rolą nauczyciela powinno być indywidualne wsparcie uczniów w celu zachęcenia ich do podejmowania aktywności fizycznej: pokazywanie rozmaitych możliwości, żeby mogli odkrywać pasje, zainteresowania i talenty.


Jesteśmy przekonani, że akcja „Ćwiczyć każdy może” stworzyła możliwość lepszego poznania oczekiwań uczniów wobec szkoły i przedmiotu wychowanie fizyczne, co w przyszłym roku szkolnym pozwoli sprostać wymaganiom, przed jakimi coraz częściej stają nauczyciele WF i wychowawcy. Mamy nadzieję, że uwzględnienie potrzeb i propozycji uczniów odnośnie wychowania fizycznego w połączeniu z doświadczeniem pedagogów będzie sprzyjać podniesieniu frekwencji na lekcjach WF oraz polepszeniu ogólnej kondycji fizycznej uczniów.

 

 1. Cel akcji

 

Minister Edukacji Narodowej przyznaje tytuł „Szkoła w Ruchu” szkołom albo „Przedszkole w Ruchu” przedszkolom, które podejmą działania na rzecz aktywności fizycznej w następujących obszarach:

 

 1. Organizatorzy konkursu

 

Organizatorem akcji jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Organem wspierającym akcję jest Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 1. Uczestnicy

 

Akcja adresowana jest do:

 1. Dyrektorów szkół i przedszkoli;
 2. Nauczycieli wychowania fizycznego i wychowawców edukacji przedszkolnej;
 3. Uczniów i wychowanków przedszkoli.

 

     IV. Postanowienia Ogólne

Zasady przyznawania tytułu

 

Tytuł stanowi wyróżnienie dla szkół i przedszkoli, które w istotny sposób przyczyniają się do promowania w swoim środowisku aktywności fizycznej.

 

Tytuł może być przyznany szkołom i przedszkolom, które wezmą udział w Akcji „Ćwiczyć każdy może” i spełnią wymagane kryteria.

 

 1. Obszary i zadania

 

Aby otrzymać tytuł SwR albo PwR, szkoła/przedszkole musi spełnić i udokumentować trzy z podanych poniżej zadań.

 

 

 

 • Ruch w szkole/przedszkolu
 1. wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne (szkoła)/ zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego (przedszkole)  (obszar nr 1)

Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej: Przekazanie udokumentowanych przykładów dobrych praktyk szkoły lub przedszkola związanych z aktywnością fizyczną społeczności szkolnej/przedszkolnej, które dowodzą, że lekcje WF/aktywne zajęcia wychowania przedszkolnego mogą być ciekawe i atrakcyjne; napisanie dwóch scenariuszy zajęć WF/aktywnych zajęć wychowania przedszkolnego (foto, wideo, opis, scenariusz zajęć);

 

 1. pozalekcyjne zajęcia sportowe (obszar nr 5)

Zadanie dla nauczycieli WF: Przeprowadzenie trzech udokumentowanych (dokumentacja foto/wideo) akcji związanych z aktywnością ruchową, nieodbywających się w czasie trwania zajęć szkolnych (np. popołudniowa wycieczka na basen lub lodowisko, weekendowy bieg przełajowy itp.);

 1. aktywność w gronie rodziny (obszar nr 8)

Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej i/lub dyrektorów szkół i przedszkoli: Zorganizowanie imprezy z udziałem najbliższych członków rodziny uczniów, np. Rodzinnego Dnia Sportu, Aktywnego Dnia Babci i Dziadka w szkole/przedszkolu itp.;

W przypadku uzyskania Tytułu, szkoła i przedszkole dodatkowo otrzymują pamiątkową tablicę „Szkoła w Ruchu" lub „Przedszkole w Ruchu”.

 

” RUCH JEST ŻYCIEM- ŻYCIE JEST RUCHEM”

Nasza szkoła od początku istnienia promuje zdrowy styl życia. Zmierza nie tylko do poprawy sprawności fizycznej, ale przede wszystkim do wdrażania młodzieży do troski o własne zdrowie psychiczne i społeczne. Naszym celem jest przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej.

Nauczyciel w szkole może dać dzieciom  i młodzieży szansę na realizację ich sportowych marzeń -  poprzez organizację ciekawych zajęć wychowania fizycznego, towarzyszy im na drodze rozwoju, a także w ciekawy sposób rozwija pasję w dzieciach i młodzieży. To na zajęciach w szkole uczniowie odkrywają swoje predyspozycje i uzdolnienia w zakresie aktywności fizycznej, które kontynuują w czasie wolnym. Rolą nauczyciela powinno być indywidualne wsparcie uczniów w celu zachęcenia ich do podejmowania aktywności fizycznej, pokazywanie rozmaitych możliwości, żeby mogli odkrywać pasje, zainteresowania i talenty.

Rok szkolny 2013/2014 Minister Edukacji Narodowej ogłosił

„ROKIEM SZKOŁY W RUCHU"

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie im. Janusza Korczaka  przystąpiło do ogólnopolskiej akcji „Ćwiczyć każdy może”. Organizatorem niniejszej akcji jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, a organem wspierającym - Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Jesteśmy przekonani, że akcja „Ćwiczyć każdy może” stworzyła możliwość lepszego poznania oczekiwań uczniów wobec szkoły i przedmiotu wychowanie fizyczne, co w przyszłym roku szkolnym pozwoli sprostać wymaganiom, przed jakimi coraz częściej stają nauczyciele wychowania fizycznego i wychowawcy. Mamy nadzieję, że uwzględnienie potrzeb i propozycji uczniów odnośnie wychowania fizycznego w połączeniu z doświadczeniem pedagogów będzie sprzyjać podniesieniu frekwencji na lekcjach WF oraz polepszeniu ogólnej kondycji fizycznej uczniów.

Tytuł „Szkoły w Ruchu” został przyznany szkołom, które w istotny sposób przyczyniają się do promowania w swoim środowisku aktywności fizycznej.

Regulamin programu znajduje się na stronie www.szkolawruchu.men.gov.pl. Określa on kierunki działania na rzecz aktywności fizycznej w obszarach, które znajdują się poniżej:

Koordynator projektu: Agnieszka Kożyczak

 • Obszar nr 1- wychowanie fizyczne zajęcia edukacyjne    
 • Obszar nr 2 - wychowanie fizyczne alternatywne formy    
 • Obszar nr 3 - edukacja zdrowotna    
 • Obszar nr 4 - kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli    
 • Obszar nr 5 - pozalekcyjne zajęcia sportowe    
 • Obszar nr 6 - zajęcia pozaszkolne zorganizowane    
 • Obszar nr 7 – odkrywamy pasje, zainteresowania, talenty  
 • Obszar nr 8 - aktywność w gronie rodziny    
 • Obszar nr 9 - aktywny wypoczynek    
 

 

Certyfikat Szkoły w Ruchu

16 czerwca 2014 r.  otrzymaliśmy certyfikat „Szkoły w Ruchu”.

Zawdzięczamy to całorocznym staraniom nauczycieli wychowania fizycznego, wychowania przedszkolnego i koordynatorowi akcji „Ćwiczyć każdy może” - Agnieszce Kożyczak. W ramach realizacji zadań aplikacyjnych uczniowie uczestniczyli w rajdzie rowerowym, weekendowym biegu przełajowym, zajęciach na basenie, Festynie Rodzinnym oraz w  interesujących lekcjach wychowania fizycznego (grupa przedszkolna).

 

LINKI DO ZDJĘĆ:

https://zspipslubow.edupage.org/album/?#gallery/194

https://zspipslubow.edupage.org/album/?#gallery/192

https://zspipslubow.edupage.org/album/?#gallery/191

https://zspipslubow.edupage.org/album/?#gallery/190