rok szkolny 2019/2020

Rada rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Rada Rodziców 2019/2020

Rada rodziców w roku szkolnym 2019/2020

 

Przewodniczący RR -

Zastępca -

Skarbnik -

 

Wpłaty na Radę rodziców 40 zł od rodziny

Sekretarz - Barbara Koszowska

członek RR - Andżelika Kubacka

członek RR - Małgorzata Makles

Komisja Rewizyjna - Joanna Bareła,  Marzena Spulnik