rok szkolny 2019/2020

Informacje Janusz Korczak - patron szkoły Hymn szkoły

Patron

Informacje

SZCZEGÓLNY DZIEŃ W ŻYCIU NASZEJ SZKOŁY!!!

21 czerwca jest to dzień szczególny dla całej szkoły. To właśnie w tym dniu odbyła się ceremonia nadania imienia Janusza Korczaka Zespołowi Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie oraz przekazanie sztandaru.

Uroczystość rozpoczęła się od pięknego poloneza, wprowadzenia pocztów sztandarowych, podniesienia flagi państwowej oraz odśpiewania hymnu państwowego.

Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły Bożena Gawlicz, która w swoim imieniu oraz w imieniu Burmistrz Góry Ireny Krzyszkiewicz przywitała zaproszonych gości, a byli to m. in.: Posłanka na Sejm RP Aldona Młyńczak, Dolnośląski Kurator Oświaty Beata Pawłowicz, przedstawiciel Marszałka Województwa Dolnośląskiego Tomasz Pilawka z Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Starosta Górowski Piotr Wołowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Górze Andrzej Rogala, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Górze Jerzy Kubicki, Skarbnik Miasta i Gminy Góra Marek Balowski, Ks. Proboszcz Stanisław Orłowski, Naczelnicy i Kierownicy Urzędu Miasta i Gminy Góra, sołtysi, dyrektorzy szkół, przedstawiciele Związków Zawodowych oraz wiele znamienitych osobistości.

Kulminacyjnym punktem uroczystości była ceremonia nadania imienia Janusza Korczaka Zespołowi Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie. Aktu tego dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Górze Andrzej Rogala. Od tej chwili Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie nosi imię Janusza Korczaka.

W związku z tą okolicznością rodzice uczniów szkoły w Ślubowie ufundowali sztandar. Fundatorzy sztandaru wbili symboliczne gwoździe w drzewiec sztandaru, a byli to:

-         Elżbieta Pilawka i Magdalena Kochan, które działały w latach 1999 – 2005,

-         Danuta Wrona i Katarzyna Lisiecka, które kierowały R R w latach 2005 – 2009,

-         Katarzyna Lisiecka i Agnieszka Jędryczka, które przewodzą obecnie Radzie Rodziców.

Odczytania aktu przekazania sztandaru szkoły dokonała Przewodnicząca Rady Rodziców Katarzyna Lisiecka, a ksiądz Proboszcz Stanisław Orłowski poświęcił sztandar Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Janusza Korczaka w Ślubowie.

Radosław Więcowski w imieniu rodziców na ręce Dyrektor Szkoły Bożeny Gawlicz przekazał sztandar. W tej uroczystej chwili dyrektor ucałowała sztandar i wręczyła go uczniom, którzy złożyli ślubowanie. Dzisiaj mieliśmy także okazję usłyszeć premierowe wykonanie hymnu szkoły.

Po odprowadzeniu sztandaru odbyły się liczne przemówienia, życzenia, gratulacje i podziękowania. Wśród zaproszonych gości głos zabrała m. in.: Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz, która w swoim wystąpieniu podziękowała za wieloletnią pracę i wysiłek byłym dyrektorom placówki: Alicji Sulikowskiej, Joannie Gawlicz i ks. Stanisławowi Orłowskiemu, a także Dyrektor Szkoły Bożenie Gawlicz, której wręczyła nagrodę Burmistrza Góry oraz bon dla uczniów o wartości 1 000 zł.

Na zakończenie tak pięknej uroczystości, która została przygotowana na najwyższym poziomie odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów ZSPiP w Ślubowie. Młodzi artyści dołożyli wszelkich starań, aby ten dzień zapadł w pamięci i sercach wszystkich przybyłych.

Nadanie imienia oraz przekazanie sztandaru szkoły było pięknym świętem, które na pewno długo zapamiętamy, a słowa patrona ,,Kiedy śmieje się jedno dziecko śmieje się cały świat’’ będą towarzyszyły nam przez całe życie.

OBSZERNA FOTORELACJA W ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM