rok szkolny 2019/2020

Plan pracy Skład Samorządu Szkolnego i sekcje Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski 2019/2020

Plan pracy

ROCZNY PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Inicjatywy całoroczne:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów.
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie                               i wzbogacanie jej tradycji.
 • Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.
 • Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły.
 • Praca na rzecz innych i pomoc potrzebującym.
 • Dbanie o porządek w budynku szkoły i wokół niej.
 • Przygotowanie i prowadzenie na bieżąco tablicy informacyjnej samorządu uczniowskiego.
 • Organizowanie konkursów oraz różnorodnych akcji na terenie szkoły.
 • Organizacja dyskotek i zabaw szkolnych.

Termin

Zadania do realizacji

Forma realizacji

 

                   WRZESIEŃ

 1. Wybór nowego Samorządu Uczniowskiego

- ogłoszenie terminu i regulaminu wyborów

- wybranie kandydatów do SU z poszczególnych klas.

- zebranie od kandydatów plakatów wyborczych i umieszczenie ich na forum

- przygotowanie kart do głosowania

- przeprowadzenie wyborów

- obliczenie głosów

- podsumowanie i ogłoszenie wyników na stronie internetowej szkoły.

 1. „Sprzątanie Świata”

- udział w akcji „Sprzątanie Świata”

- sprzątanie terenu wokół szkoły i przedszkola

 

            PAŹDZIERNIK

 1. Spotkanie organizacyjne

- spotkanie Rady Samorządu Uczniowskiego

- opracowanie rocznego Planu Pracy SU na rok szkolny 2018/2019

- ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji

 1. „Wielka zbiórka”

- zbiórka makulatury, kasztanów i żołędzi, plastikowych nakrętek

 1. „Dzień Edukacji Narodowej”

- składanie życzeń oraz wręczenie drobnych upominków wszystkim pracownikom szkoły

 1. „Szczęśliwy numerek”

- ustalenie regulaminu szczęśliwego numerka

           

        LISTOPAD

 1. Andrzejki

- zorganizowanie zabawy andrzejkowej

- wykonanie dekoracji

 1. „Góra Grosza”

- włączenie się do akcji „Góra Grosza”

 1. Światowy Dzień Życzliwości”

- pogadanki w klasach młodszych

- wykonanie drzewka życzliwości

 1. Dzień zdrowego odżywiania

- przygotowanie zdrowych kanapek przez uczniów

- kiermasz pyszności owocowych

 

GRUDZIEŃ

 1. Święta Bożego Narodzenia

- przyozdobienie szkolnej choinki – ozdoby przygotowane przez członków SU

- kiermasz świąteczny

-  składanie świątecznych życzeń pracownikom szkoły

 

 

STYCZEŃ

 1.  Podsumowanie            I półrocza

-  sporządzenie raportu z działań Samorządu Uczniowskiego dokonanych w I półroczu 2019/2020

 

 

 

 

  LUTY

 1. Ferie zimowe

- pogadanki na temat bezpieczeństwa w trakcie ferii

 1. Walentynki

- przygotowanie poczty Walentynkowej                  i gazetki okolicznościowej

 

     MARZEC

 1.  Międzynarodowy Dzień Kobiet

- składnie życzeń wszystkim kobietom

- wręczenie drobnego upominku

 1. Pierwszy Dzień Wiosny

- uroczyste obchody Pierwszego Dnia Wiosny wg scenariusza imprezy

 

 1. Dzień zdrowego odżywiania

- kiermasz owocowy promujący zdrową żywność

 

  KWIECIEŃ

 1. Święta wielkanocne

- świąteczne życzenia dla pracowników szkoły

- konkurs na najładniejszą pisankę

- kiermasz wielkanocny

- wykonanie gazetki okolicznościowej

 1.  Światowy Dzień Ziemi

- uroczyste obchody  Dnia Ziemi wg scenariusza imprezy

 

 MAJ

 1. Dzień Rodziny

- udział członków Samorządu  w obchodach Dnia Rodziny wg scenariusza imprezy

 

 

    CZERWIEC

 1. Stop przemocy

 - zorganizowanie konkursu plastycznego lub innej formy wyrażającej protest przeciw przemocy

 1.  Podsumowanie pracy Samorządu za rok szkolny 2019/2020

- stworzenie raportu podsumowującego pracę Samorządu Uczniowskiego za rok szkolny 2019/2020